Tuesday, July 8, 2008

ZDRUŽENA KOMUNA (juli, broj 1)

Urednik:
  • Nedim Jahić
Autori tekstova:
  • Nikola Parun (KOALICIJA, ZABLUDE, OBMANE I IDEALI)
  • Vuk Bačanović (KO JE UKRAO REVOLUCIJU?)
  • Emin Hajrić (NAJ MI JE BOLJI PROCES PO BOLONJI)
  • D.V. (SEKULARNA DRŽAVA)
  • Nedim Jahić (POSLIJE UVODA UVOD; TEORIJA BOSANSKE NACIJE; NAŠI I NJIHOVI NOVINARI; STRANPUTICA POEZIJE)
Lektura:
  • D.V.
Naslovna strana:
  • Nermina Filipović
DTP:
  • Nedim Jahić

Izlazak iz štampe: 10.07.2008.
(štampana verzija ima 20 stranica, štampana je u 130 primjeraka)

Internet verzija: DOWNLOAD
(novi server za download postavljen 13.03.2009; broj downloada od tog datuma)